Οι εκπαιδευτικοί του ΣΕΚ

Ονοματεπώνυμο Θέση
Παρασκευάς Ανδριανός Διευθυντής
Ηλίας Δρίβας Υποδιευθυντής
Ιωάννα Βιλλιώτη Υπεύθυνος τομέα Μηχανολογίας
Ιωάννης Αρμενάκης Υπεύθυνος τομέα Ηλεκτρολογίας
Αθανάσιος Τσάπελης Υπεύθυνος τομέα Πληροφορικής
Ευάγγελος Κουνάδης Υπεύθυνος τομέα Ηλεκτρονικής & τομέα Αισθητικής Τέχνης
Βασιλική Χρυσοστομίδου Υπεύθυνος τομέα Υγείας & Πρόνοιας