Ειδικότητες ΕΠΑ.Σ.

No image yet...

Ειδικότητες ΕΠΑ.Σ.

  • Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης
  • Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
  • Αισθητικής Τέχνης
  • Κομμωτικής Τέχνης