Επικοινωνία

Σ.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 21, Τ.Κ. 18900 – Σαλαμίνα
Τηλέφωνο: 210 46 54 702
e-mail: seksalam@gmail.com


Προβολή ΣΕΚ Σαλαμίνας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους