Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μαθημάτων

Β΄ Πληροφορική

Μάθημα Ώρες/Βδομάδα
Θεωρία Εργαστήρια
ΣΥΝΟΛΟ 18
Βασικές Αρχές Πληροφορικής και
Ψηφιακής Τεχνολογίας
3
Λειτουργικά Συστήματα Ι 2 1
Προγραμματιστικά Εργαλεία για το
Διαδίκτυο
4
Δίκτυα Υπολογιστών I 3 1
Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου 2
Συντήρηση Υπολογιστών 2

Γ΄ Πληροφορική

Μάθημα Ώρες/Βδομάδα
Θεωρία Εργαστήρια
ΣΥΝΟΛΟ 23
Δομημένος Προγραμματισμός 3 2
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 3 1
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ 2
Βάσεις Δεδομένων 1 3
Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό
Περιβάλλον (Visual Programming)
4
Εφαρμογές Πολυμέσων 4

Τομέας Πληροφορικής